viernes, 5 de diciembre de 2014

Ex TIC 1

OPCIÓN 1
_______________________________________

· Emprega este artigo sobre ubicacións clave na historia da exploración para elaborar un mapa de google no que aparezan cinco dos lugares alí recollidos.  En cada marcador debe figurar o nome da paisaxe, unha foto alusiva con licenza CC e, en dous dos marcadores deberás ademais engadir un vídeo alusivo.
Para entregar o traballo, inserta o mapa no blog e envía a url da entrada ao profesor.


OPCIÓN 2

_______________________________________

· Emprega este post relacionado cunha hipotética obra de enxeñaría para realizar unha presentación na que empregues 5 diapositivas con imaxes baixo licenza CC.
Para entregar o traballo, inserta a presentación no blog e envía a url da entrada ao profesor.


EXAME 1

OPCIÓN 1
_______________________________________

· Emprega esta páxina sobre paisaxes do mundo como base para elaborar un mapa de google no que aparezan cinco dos lugares alí recollidos. En cada marcador debe figurar o nome da paisaxe, a url á entrada da páxina na que se fala dela e unha foto alusiva con licenza CC.
Para entregar o traballo, inserta o mapa no blog e envía a url da entrada ao profesor.


OPCIÓN 2
_______________________________________

· Emprega este post relacionado cunha predicción futurista de 2007 desde 1907 para realizar unha presentación na que empregues os dous últimos parágrafos do texto en 5 diapositivas con imaxes baixo licenza CC.
Para entregar o traballo, inserta a presentación no blog e envía a url da entrada ao profesor.