martes, 26 de mayo de 2015

Párrafos en html

Para solucionar problemas de separación de parágrafos utilizando a opción html do panel de edición en blogger.
Parágrafo 2.

miércoles, 6 de mayo de 2015

Cronograma 8 - 22 maio


DÍA
ACTIVIDADE
8 MAIO
venres
_ TIC1:
· Entregar liña de tempo “A tecnol. e eu”
· Inicio liña de tempo “Sarria/Samos/O Incio/Triacastela na prensa” (empregar hemerotecas web e anotar 20 feitos nos últimos 10 anos)
_ TIC2:
· Entregar liña de tempo “A tecnol. e eu”
· Inicio liña de tempo “Sarria/Samos/O Incio/Triacastela na prensa” (empregar hemerotecas web e anotar 20 feitos nos últimos 10 anos)
11 MAIO
luns
_TIC2:
· Continuar liña de tempo “Sarria/Samos/O Incio/Triacastela na prensa” (empregar hemerotecas web e anotar 20 feitos nos últimos 10 anos)
12 MAIO
martes
_TIC1:
· Continuar liña de tempo “Sarria/Samos/O Incio/Triacastela na prensa” (empregar hemerotecas web e anotar 20 feitos nos últimos 10 anos)
_TIC2:
· Continuar liña de tempo“Sarria/Samos/O Incio/Triacastela na prensa” (empregar hemerotecas web e anotar 20 feitos nos últimos 10 anos)
13 MAIO
mércores
_TIC1:
· Continuar liña de tempo “Sarria/Samos/O Incio/Triacastela na prensa” (empregar hemerotecas web e anotar 20 feitos nos últimos 10 anos)
14 MAIO
xoves
_TIC1:
· Entregar liña de tempo“Sarria/Samos/O Incio/Triacastela na prensa” (empregar hemerotecas web e anotar 20 feitos nos últimos 10 anos)
_TIC2:
· Entregar liña de tempo“Sarria/Samos/O Incio/Triacastela na prensa” (empregar hemerotecas web e anotar 20 feitos nos últimos 10 anos)
15 MAIO
venres
_TIC1:
· Inicio post sobre historia da computación no século XXI con introdución previa sobre a historia anterior (imaxes CC, 2 ferramentas traballadas)
_TIC2:
· Inicio post sobre historia da computación no século XXI con introdución previa sobre a historia anterior (imaxes CC, 2 ferramentas traballadas)
18 MAIO
luns
_TIC 2:
· Continuar post sobre historia da computación no século XXI con introdución previa sobre a historia anterior (imaxes CC, 2 ferramentas traballadas)
19 MAIO
martes
_TIC 1:
· Continuar post sobre historia da computación no século XXI con introdución previa sobre a historia anterior (imaxes CC, 2 ferramentas traballadas)
_TIC 2:
· Continuar post sobre historia da computación no século XXI con introdución previa sobre a historia anterior (imaxes CC, 2 ferramentas traballadas)
20 MAIO
mércores
_TIC 1:
Continuar post sobre historia da computación no século XXI con introdución previa sobre a historia anterior (imaxes CC, 2 ferramentas traballadas)
21 MAIO
xoves
_TIC 1
· Entregar post sobre historia da computación no século XXI con introdución previa sobre a historia anterior (imaxes CC, 2 ferramentas traballadas)
TIC 2
· Entregar post sobre historia da computación no século XXI con introdución previa sobre a historia anterior (imaxes CC, 2 ferramentas traballadas)
22 MAIO
venres
· TIC 1 e 2:
Empezar a convertir este artigo nunha presentación de google baseada en imaxes
A tecnoloxía e eu

jueves, 16 de abril de 2015

Cando hai que dar información importante a longo prazo...

¿Como avisar a futuros habitantes deste planeta de que hai lugares aos que mellor non ir? información aquí.

Flickr Photo: DBarefoot - CC BY-NC

martes, 7 de abril de 2015

A información e a comunicación na sociedade actual. ConceptosFluidez informacional


A través do aprendizaxe da nosa lingua materna, tod os adquirimos certa
fluidez lingüística que permite comunicarnos cos nosos semellantes. O feito de vivir nunha sociedade “mediada” tecnoloxicamente, esíxenos ademais un grao de fluidez informacional para poder desenvolvernos nela, dende accionar un caixeiro aut omático ata a búsquea de información en Internet.

A fluidez informacional de un individuo aumenta proporcionalmente coa súa familiaridade coas novas tecnoloxías da información e da comunicación
(TIC) e a súa capacidade cognitiva para buscar, procesar e usar información.   

Fenda dixital

Ë precisamente a necesidade de familiarizarse coas TIC a que produce a chamada “Fenda Dixital” que se pode definir como o impacto social provocado polas diferencias entre colectivos  nas oportunidades de acceso ás tecnoloxías da información e da comunicación.
Dende o punto de vista xeracional, os individuos máis xoves da sociedade, en especial os habitantes de centros urbanos, tenden a desenvolverfluidez informacional de maneira intuitiva, pola simple exposición a dispositivos electrónicos e software. En cambio, ás persoas adultas que non puideron desenvolvela nos seus fogares, resúltalles cada vez máis difícil aproximarse á crecente fluidez dos xoves.
Dende o punto de vista económico e posto que o contacto diario co ordenador persoal é imprescindible para adquirir fluidez informacional,a posibilidade de que un individuo desenvolva dita fluidez dende o seu fogar diminúe amedida que se reducen os ingresos económicos individuais e familiares; a calidade dos
servicios públicos de telefonía e electricidade, e o acceso a empresas provedoras de conexión a Internet (sen entrar sequera a avaliar a calidade de dita conexión).

A nivel mundial, a brecha dixital existente entre os países máis desenvolvidos en ciencia e tecnoloxía e os máis atrasados mostra unha desigualdade abismal.  

Aldea global

Aldea global é un termo que se refire á idea de que, debido á velocidade das comunicacións, toda a sociedade humana comezaría a transformarse eo seu estilo de vida se volvería similar ao de unha aldea. Debido ao progreso tecnolóxico, todos os habitantes do planeta empezarían a coñecerse uns a outros e a comunicarse de maneira instantánea e directa.

O principio que impera neste concepto é o de un mundo interrelacionado, con estreiteza de vínculos económicos, políticos e sociais, producto das TIC, particularmente Internet, como reductoras das distancias e das incomprensións entre as persoas e como promotoras da emerxencia dunha conciencia global a escala planetaria, ao menos na teoría.
 Esta profunda interrelación entre todas as rexións do mundo orixinaría unha poderosa rede de dependencias mutuas e, de ese modo, promoveríase tanto a solidariedade como a loita polos mesmos ideais, o nivel, por exemplo, da ecoloxía e a economía, en pos do desenvolvemento sustentable da  Terra, superficie e hábitat desta aldea global.

Por outro lado, no deixa de ser verdade que, como xa evidenciaba a teoría do efecto bolboreta (teoría do caos), un acontecemento en determinada parte do mundo pode ter efectos a unha escala global, como por exemplo as fluctuacións dos mercados financeiros mundiais. 
CC BY-NC-SA (IES S. Clemente)

lunes, 9 de febrero de 2015

Trabagoogle

No mesmo ano no que un cidadán soviético se convertía no primeiro ser humano no espazo un director de cine británico estrena un film baseado na obra dun escritor nacido en 1899.No ano de publicación da novela, en decembro, unha muller inicia cun xesto un dos maiores movementos sociais do século XX.
¿En que consistiu ese xesto?