jueves, 27 de febrero de 2014

Proba TIC 2

Escolle un dos seguintes documentos e realiza unha presentación que conte con 4 imaxes baixo licenza CC  e na que empregues o documento elixido, en parte ou na súa totalidade, como eixo temático (podes empregar fragmentos do mesmo).
Sube a presentación ao blog de maneira axeitada e remite ao correo do profesor a url da entrada.
Podes empregar calquera ferramenta de creación de presentacións vista na aula.

· Opción 1.
· Opción 2.